Migratie van KT Waalre naar Ziggo

Tussen 19 februari en 19 maart a.s. wordt gefaseerd het leveren van radio en Tv-signaal via het kabelnetwerk van KT Waalre gemigreerd naar Ziggo. Per 1 maart a.s. vervalt daarom ook de inning van het abonnementsgeld (€17,40 via Brabant Water) door KT Waalre. Na deze migratie kan Ziggo een totaalpakket (Radio, Televisie, interactieve TV, Internet, Telefonie) over het kabelnet van KT Waalre leveren zoals in de rest van Nederland. KT Waalre gaat zich vanaf nu volledig richten op de aanleg/beheer en onderhoud van de netwerken.

Als het goed is heeft iedereen met een radio en TV abonnement bij KT Waalre een brief van Ziggo ontvangen en inmiddels een pakket keuze gemaakt voor het standaardpakket (€17,40 factuur via Ziggo) of voor een ander pakket (kosten afhankelijk van uw keuze). Vanaf 19 februari 2018 dienen alle opzeggingen inzake levering Radio en TV pakket gedaan te worden bij Ziggo. In de overgangssituatie zullen wij hierin nog ondersteuning verlenen.

De migratie is een technisch omzetting in het netwerk en kan mogelijk problemen met zich meebrengen. Een technisch team van Ziggo in Waalre zal dit begeleiden en waar nodig problemen oplossen. Bij storingen / problemen graag contact opnemen met www.ziggo.nl/klantenservice of telefonisch met Ziggo (0900) 1884. KT Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur op (040) 22 180 44.