Migratie van KT Waalre naar Ziggo na aanloopproblemen inmiddels afgerond

De migratie was een technische omzetting in het netwerk van KT Waalre naar Ziggo. Hiermee heeft Ziggo de levering van radio en Tv-signaal van KT Waalre overgenomen. De situatie in Waalre was technisch gezien een uitzondering waardoor er problemen ontstonden waar niet in voorzien was. Volgens planning zou de migratie in 7 stappen verlopen tussen medio februari en medio maart. De aanloop van het proces (stap 1) betrof circa 400 adressen (van de ruim 2800) en verliep helaas erg rommelig en gaf de nodige problemen op de aansluitadressen. Naast enkele technische oorzaken werd de problemen vooral veroorzaakt door administratieve fouten, onduidelijkheid bij de klanten en vooral door overbelasting en slechte bereikbaarheid van het Ziggo callcenter. Ondanks het feit dat Ziggo ruim 3,2 miljoen aansluitingen heeft in Nederland is dit migratieproces onderschat door zowel KT Waalre als door Ziggo. Aanvankelijk kwamen er veel klachten binnen (o.a. via Facebook) die direct door KT Waalre met Ziggo zijn besproken en zijn aangepakt. Vanaf dat moment is er opgeschakeld en zijn de processen waar nodig op orde gebracht. Een speciaal monteursteam is door Ziggo ingeschakeld en ook is een apart callcenter voor ondersteuning in Waalre ingezet. Na de aanloopproblemen (stap 1) en de acties die Ziggo met KT Waalre hierop heeft ondernomen, zijn er vanaf dat moment relatief weinig klachten  geweest. Inmiddels zijn alle ruim 2800 klanten overgezet en is het migratieproject afgerond.

Na de migratie kan Ziggo ook een totaalpakket (Radio, Televisie, interactieve TV, Internet, Telefonie) leveren zoals in de rest van Nederland. Op https://ktwaalre.nl/providers/  treft u de diensten van de providers aan en kunt u uw ideale pakket samenstellen.
KT Waalre richt zich puur en alleen op technisch beheer van het kabelnetwerk en de verdere ontwikkeling van glasvezel. De providers zijn de klanten van KT Waalre, de inwoners van Waalre zijn op hun beurt klant bij één van de providers.

Bij vragen, storingen of problemen kunt u contact opnemen met uw provider. KT Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur op (040) 22 180 44 of via info@ktwaalre.nl