70% deelname Fase 4a gehaald in 2 deelgebieden

Eind mei ontvingen de bewoners van fase 4a een brief van KT Waalre over de aanleg van glasvezel in hun buurt. Over de uitgangspunten in deze brief is veel discussie ontstaan. Ook was dit onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Inmiddels is er overleg geweest met allerlei betrokkenen en heeft KT Waalre een aantal belangrijke uitgangspunten voor de aanleg aangepast. Ook is besloten om de einddatum van inschrijving voor glasvezel vooruit te schuiven naar 15 juli aanstaande.
Op dit moment is 70% deelname al gehaald in 2 deelgebieden (gebied 4 Irenelaan e.o. en 5 Hoge Duinlaan e.o.). Klik hier voor de voortgang van de inschrijvingen.

Aangepaste uitgangspunten
Nog steeds is KT Waalre genoodzaakt om een eigen bijdrage te vragen, zonder deze bijdrage is aanleg van glasvezel in fase 4a bedrijfseconomisch niet verantwoord.  Echter de genoemde prijs van € 1.500,- kan naar beneden als de deelname hoger is dan 70% per deelgebied in fase 4a. Bijvoorbeeld als 95% of meer in de wijk meedoet daalt de eigen bijdrage tot maar liefst € 500,- (incl. BTW). Wordt de 70% deelname niet gehaald en in het deelgebed en wil men toch dat er glasvezel wordt aangelegd, dan worden de kosten per aansluiting uiteraard hoger. Klik hier voor meer info.

Eigen bijdrage kan ook in termijnen worden betaald
Op verzoek kan de eigen bijdrage in maandelijkse termijnen worden voldaan. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het uiteindelijke deelname percentage in de wijk. Voor een deelnameprijs van 1500 euro incl. BTW is het termijnbedrag 30 euro per maand voor een periode van 60 maanden. Als een ander percentage is gehaald wordt het bedrag naar rato hoger of lager.

Hier treft u de informatiekrant Fase 4a en hier het inschrijfformulier.

Voor veelgestelde vragen en antwoorden klik hier.