Aansluitingen glasvezel fase 3 (Voldijn) laten langer op zich wachten

De glasvezelaansluiting ligt al binnen bij de meeste huizen in fase 3, helaas kunnen de providers nog niet aansluiten omdat er technisch nog wat zaken ontbreken zoals de stroomvoorziening voor de PoP. Dit hoofdverdeelstation, te vergelijken met een elektriciteitshuisje, is nieuw en staat in het plantsoen aan de Burgemeester Mollaan. Van hieruit gaan de glasvezelkabels de woonwijken in. Om diensten over het glasvezelnetwerk te leveren moet er stroom zijn. Naar verwachting is dit uiterlijk eind juli gereed en dan wordt gestart met het activeren van de aansluitingen.

Inmiddels zijn ruim 75% van de aansluitingen in de huizen klaar. De BAM neemt contact op met de andere bewoners zodra de aansluiting binnen gerealiseerd zal worden.

In de Bouwvak (van 27 juli t/m 14 augustus) worden er geen werkzaamheden verricht.

70% deelname Fase 4a gehaald in 2 deelgebieden

Eind mei ontvingen de bewoners van fase 4a een brief van KT Waalre over de aanleg van glasvezel in hun buurt. Over de uitgangspunten in deze brief is veel discussie ontstaan. Ook was dit onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Inmiddels is er overleg geweest met allerlei betrokkenen en heeft KT Waalre een aantal belangrijke uitgangspunten voor de aanleg aangepast. Ook is besloten om de einddatum van inschrijving voor glasvezel vooruit te schuiven naar 15 juli aanstaande.
Op dit moment is 70% deelname al gehaald in 2 deelgebieden (gebied 4 Irenelaan e.o. en 5 Hoge Duinlaan e.o.). Klik hier voor de voortgang van de inschrijvingen.

Aangepaste uitgangspunten
Nog steeds is KT Waalre genoodzaakt om een eigen bijdrage te vragen, zonder deze bijdrage is aanleg van glasvezel in fase 4a bedrijfseconomisch niet verantwoord.  Echter de genoemde prijs van € 1.500,- kan naar beneden als de deelname hoger is dan 70% per deelgebied in fase 4a. Bijvoorbeeld als 95% of meer in de wijk meedoet daalt de eigen bijdrage tot maar liefst € 500,- (incl. BTW). Wordt de 70% deelname niet gehaald en in het deelgebed en wil men toch dat er glasvezel wordt aangelegd, dan worden de kosten per aansluiting uiteraard hoger. Klik hier voor meer info.

Eigen bijdrage kan ook in termijnen worden betaald
Op verzoek kan de eigen bijdrage in maandelijkse termijnen worden voldaan. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het uiteindelijke deelname percentage in de wijk. Voor een deelnameprijs van 1500 euro incl. BTW is het termijnbedrag 30 euro per maand voor een periode van 60 maanden. Als een ander percentage is gehaald wordt het bedrag naar rato hoger of lager.

Hier treft u de informatiekrant Fase 4a en hier het inschrijfformulier.

Voor veelgestelde vragen en antwoorden klik hier.

 

 

 

Korting op glasvezel in Waalre

KTWaalre komt met staffelkorting na protesten van bewoners tegen de hoge eigen bijdrage.

Dat kopte het ED vandaag (Jan Sinot 23-06-20, Bron: ED): “KTWaalre gaat zeven bijzondere gebieden van de gemeente voorzien van glasvezel. Maar minimaal zeventig procent van de huishoudens moet meedoen, én er wordt een eigen bijdrage verwacht van de deelnemers van 1500 euro. Met name dat laatste viel op zijn zachtst gezegd niet goed. Gesprekken met belanghebbenden volgden en donderdag maakte de Waalrese netwerkbeheerder bekend dat ze een staffel invoeren. In het kort: doet maar vijftig procent van de bewoners in een gebied mee dan bedraagt de eigen bijdrage 2250 euro, maar bij een dekkingsgraad van 95 procent hoeft ‘maar’ 500 euro bijgelapt te worden.” Lees hier het hele artikel.

Hier treft u een tabel met de kosten bij de verschillende deelname percentages.

Eigen bijdrage van 1500 euro voor aanleg glasvezel Waalre: ‘niet raar als je het vergelijkt met soortgelijke projecten’

Publicatie ED 11 juni 2020 (Jan Sinot  Bron: ED)
Netwerkbeheerder KTWaalre begint in Waalre met de nieuwe fase van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Waar in de dorpskernen niets extra betaald hoefde te worden voor de aansluiting krijgen de bewoners in het nieuwe gebied een extra rekening van 1500 euro. Lees hier het hele artikel.

 

Uiterste datum aanmelden glasvezel fase 4a uitgesteld

Bericht: 9 juni 2020
Afgelopen week is gebleken dat er verschillende vragen zijn met betrekking tot de aanleg van glasvezel in fase 4a en bewoners meer tijd nodig hebben om tot een afgewogen besluit te komen. In vergelijking met de aanleg van glasvezel in fase 1 t/m 3 is dit een fase met bijzondere aansluitingen, dat wil zeggen in straten waar de huizen veel verder uit elkaar liggen en ook verder vanaf de openbare weg. Hier komt bij dat de informatiekranten en inschrijfkaarten pas deze week zijn bezorgd, later dan gepland. Het spreekt voor zich dat mensen daardoor meer tijd nodig hebben om een gedegen afweging te maken. De eerder gestelde deadline is uitgesteld van 15 juni tot 30 juni aanstaande. Dit geeft iedereen 2 weken extra om tot een besluit te komen. Aanmelden kan via de website of de inschrijfkaart.

Klik hier voor de meest gestelde vragen & antwoorden over fase 4a.

Fase 4a is opgedeeld in 7 deelgebieden. Op 30 juni 2020 (sluiting inschrijving) moet per deelgebied minimaal 70% deelname behaald zijn. Aanleg van glasvezel per deelgebied is alleen dan financieel haalbaar. Als er geen 70% deelname is, wordt er geen glasvezel aangelegd in het betreffende gebied.

Onlangs werd een nieuw hoofdverdeelstation (PoP) geplaatst

Het hoofdverdeelstation, in vakjargon PoP-station (Point of Presence) genoemd, is te vergelijken met een elektriciteitshuisje. Alle glasvezelkabels die bij mensen thuis in de meterkast zijn of worden aangelegd, komen uit in deze PoP, een soort wijkcentrale voor glasvezel. Om diensten over het glasvezelnetwerk te leveren moeten de providers apparatuur in de PoP plaatsen. Denk hierbij aan routers, server en switches, verdeeldozen als het ware, die een signaal op de glasvezelkabel zetten.


Fotografie: Ton van Moll Digitech

Woensdag 25 maart jl. werd de nieuwe PoP geplaatst in het plantsoen aan de Burgemeester Mollaan. Op de foto’s is te zien dat deze wijkcentrale kant en klaar door een kraan is neergezet op de groenstrook tussen het laatste appartementengebouw van ’t Laar en aanliggende huizen. Van hieruit gaan de glasvezelkabels de woonwijken in.

Oorspronkelijk zou hier een officieel moment aan worden gekoppeld door KT Waalre met de wethouder en alle betrokken partners, maar door de coronacrisis is dit afgelast. De aanleg van glasvezel fase 3 is in volle gang. BAM Infra Telecom werkt hier momenteel met 4 ploegen aan het glasvezelnetwerk. En natuurlijk werken ze helemaal volgens de RIVM-richtlijnen. Voor vragen of opmerkingen: fttx-bamson@bam.com of bel (0499) 496716.

Corona richtlijnen staan centraal bij aanleg glasvezel fase 3

De aanleg van glasvezel in de wijk Voldijn en kleinere gebieden binnen de woonkern van Aalst (fase 3) is in volle gang. De vlaggetjes op de bijgaande foto in de tuinen geven aan dat hier medewerkers van BAM Infra Telecom bezig zijn met de aanleg van glasvezel of voorbereiding daarvan. BAM werkt hier momenteel met 4 ploegen aan het glasvezelnetwerk. En natuurlijk werken ze helemaal volgens de RIVM-richtlijnen.

BAM Infra Telecom heeft een corona-uitbraak team ingesteld om de preventieve maatregelen voor alle werkzaamheden en ploegen te coördineren. Dit team houdt de corona situatie voortdurend in de gaten en begeleidt leveranciers, onderaannemers en de eigen organisatie met betrekking tot de activiteiten bij het waarborgen van de dienstverlening.

Uiteraard is er ook begrip voor de bewoners die er bewust voor kiezen om op dit moment geen contact te hebben met buitenstaanders zoals de BAM-medewerkers. Het zijn bijzondere tijden maar er is altijd een oplossing, uiteraard in samenspraak met de mensen van BAM Infra Telecom. Voor vragen of opmerkingen: fttx-bamson@bam.com of bel (0499) 496716.

Nieuwsupdate werkzaamheden en het coronavirus

Vandaag 16 maart is onze aannemer Bam volgens planning gestart met de civiele werkzaamheden om ons nieuwe glasvezelnetwerk aan te leggen. De start gaat, met een kleine ploeg vooralsnog gewoon van start. De werknemers van Bam houden daarbij de richtlijnen aan van het RIVM. Zodra het niet meer verantwoord is om de werkzaamheden door te laten gaan, zullen we deze per direct stoppen!

De geplande werkzaamheden houden in dat er minimaal tot geen contact is met bewoners. Het gaat met name om het boren van de tuin, waarna op later tijdstip de civiele ploeg de glasvezel tot aan de voorgevel kan aanleggen.