Eigen bijdrage van 1500 euro voor aanleg glasvezel Waalre: ‘niet raar als je het vergelijkt met soortgelijke projecten’

Publicatie ED 11 juni 2020 (Jan Sinot  Bron: ED)
Netwerkbeheerder KTWaalre begint in Waalre met de nieuwe fase van de aanleg van het glasvezelnetwerk. Waar in de dorpskernen niets extra betaald hoefde te worden voor de aansluiting krijgen de bewoners in het nieuwe gebied een extra rekening van 1500 euro. Lees hier het hele artikel.

 

Uiterste datum aanmelden glasvezel fase 4a uitgesteld

Bericht: 9 juni 2020
Afgelopen week is gebleken dat er verschillende vragen zijn met betrekking tot de aanleg van glasvezel in fase 4a en bewoners meer tijd nodig hebben om tot een afgewogen besluit te komen. In vergelijking met de aanleg van glasvezel in fase 1 t/m 3 is dit een fase met bijzondere aansluitingen, dat wil zeggen in straten waar de huizen veel verder uit elkaar liggen en ook verder vanaf de openbare weg. Hier komt bij dat de informatiekranten en inschrijfkaarten pas deze week zijn bezorgd, later dan gepland. Het spreekt voor zich dat mensen daardoor meer tijd nodig hebben om een gedegen afweging te maken. De eerder gestelde deadline is uitgesteld van 15 juni tot 30 juni aanstaande. Dit geeft iedereen 2 weken extra om tot een besluit te komen. Aanmelden kan via de website of de inschrijfkaart.

Klik hier voor de meest gestelde vragen & antwoorden over fase 4a.

Fase 4a is opgedeeld in 7 deelgebieden. Op 30 juni 2020 (sluiting inschrijving) moet per deelgebied minimaal 70% deelname behaald zijn. Aanleg van glasvezel per deelgebied is alleen dan financieel haalbaar. Als er geen 70% deelname is, wordt er geen glasvezel aangelegd in het betreffende gebied.

Onlangs werd een nieuw hoofdverdeelstation (PoP) geplaatst

Het hoofdverdeelstation, in vakjargon PoP-station (Point of Presence) genoemd, is te vergelijken met een elektriciteitshuisje. Alle glasvezelkabels die bij mensen thuis in de meterkast zijn of worden aangelegd, komen uit in deze PoP, een soort wijkcentrale voor glasvezel. Om diensten over het glasvezelnetwerk te leveren moeten de providers apparatuur in de PoP plaatsen. Denk hierbij aan routers, server en switches, verdeeldozen als het ware, die een signaal op de glasvezelkabel zetten.


Fotografie: Ton van Moll Digitech

Woensdag 25 maart jl. werd de nieuwe PoP geplaatst in het plantsoen aan de Burgemeester Mollaan. Op de foto’s is te zien dat deze wijkcentrale kant en klaar door een kraan is neergezet op de groenstrook tussen het laatste appartementengebouw van ’t Laar en aanliggende huizen. Van hieruit gaan de glasvezelkabels de woonwijken in.

Oorspronkelijk zou hier een officieel moment aan worden gekoppeld door KT Waalre met de wethouder en alle betrokken partners, maar door de coronacrisis is dit afgelast. De aanleg van glasvezel fase 3 is in volle gang. BAM Infra Telecom werkt hier momenteel met 4 ploegen aan het glasvezelnetwerk. En natuurlijk werken ze helemaal volgens de RIVM-richtlijnen. Voor vragen of opmerkingen: fttx-bamson@bam.com of bel (0499) 496716.

Corona richtlijnen staan centraal bij aanleg glasvezel fase 3

De aanleg van glasvezel in de wijk Voldijn en kleinere gebieden binnen de woonkern van Aalst (fase 3) is in volle gang. De vlaggetjes op de bijgaande foto in de tuinen geven aan dat hier medewerkers van BAM Infra Telecom bezig zijn met de aanleg van glasvezel of voorbereiding daarvan. BAM werkt hier momenteel met 4 ploegen aan het glasvezelnetwerk. En natuurlijk werken ze helemaal volgens de RIVM-richtlijnen.

BAM Infra Telecom heeft een corona-uitbraak team ingesteld om de preventieve maatregelen voor alle werkzaamheden en ploegen te coördineren. Dit team houdt de corona situatie voortdurend in de gaten en begeleidt leveranciers, onderaannemers en de eigen organisatie met betrekking tot de activiteiten bij het waarborgen van de dienstverlening.

Uiteraard is er ook begrip voor de bewoners die er bewust voor kiezen om op dit moment geen contact te hebben met buitenstaanders zoals de BAM-medewerkers. Het zijn bijzondere tijden maar er is altijd een oplossing, uiteraard in samenspraak met de mensen van BAM Infra Telecom. Voor vragen of opmerkingen: fttx-bamson@bam.com of bel (0499) 496716.

Nieuwsupdate werkzaamheden en het coronavirus

Vandaag 16 maart is onze aannemer Bam volgens planning gestart met de civiele werkzaamheden om ons nieuwe glasvezelnetwerk aan te leggen. De start gaat, met een kleine ploeg vooralsnog gewoon van start. De werknemers van Bam houden daarbij de richtlijnen aan van het RIVM. Zodra het niet meer verantwoord is om de werkzaamheden door te laten gaan, zullen we deze per direct stoppen!

De geplande werkzaamheden houden in dat er minimaal tot geen contact is met bewoners. Het gaat met name om het boren van de tuin, waarna op later tijdstip de civiele ploeg de glasvezel tot aan de voorgevel kan aanleggen.

Grote opkomst informatie bijeenkomsten over aanleg glasvezel fase 3 in Waalre

Om bewoners goed te informeren organiseerde KT Waalre een informatiedag op 10 januari in ’t Hazzo met een middag- en een avondprogramma. De bijeenkomsten werden bezocht door circa 400 inwoners. Zowel KT Waalre als BAM Infra Telecom hielden een presentatie . Daarnaast werden de aanwezigen geïnformeerd door verschillende providers (KPN, Plinq, Solcon, Ziggo, Fiber, SNLR, Trined) over de glasvezel diensten, mogelijkheden en kosten.

Er was ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Hier treft u de presentatie van KT Waalre en de presentatie van BAM Infra Telecom als PDF.

BAM Infra Telecom geselecteerd voor verdere uitrol glasvezelnetwerk

In 2020 breidt KT Waalre haar glasvezelnetwerk verder uit in de gemeente Waalre. Na een zorgvuldig selectieproces is BAM Infra Telecom als beste uit de bus gekomen. Zij gaan in maart, in opdracht van netwerkbeheerder en -exploitant KT Waalre, aan de slag met het aanleggen van het glasvezelnetwerk.

In 2018 is de aanleg van glasvezel in het zuidelijke deel van Waalre-dorp afgerond. Het was een succes: 75% van de bewoners namen een abonnement af bij een van de aangesloten serviceproviders. Nu zijn de wijk Voldijn en kleinere gebieden binnen de woonkern van Aalst aan de beurt.

Over BAM Infra Telecom
BAM Infra Telecom is één van de grootste ontwikkelaars/bouwers van telecommunicatie-infrastructuren en heeft alle disciplines in huis om een totaaloplossing aan te bieden. BAM Infra Telecom bestaat uit experts die breed en innovatief denken.

KT Waalre introduceert KPN en andere providers

Glasvezelnetwerk wordt uitgebreid in de gemeente Waalre

Waalre, 24 mei 2019 – Nog dit jaar breidt KT Waalre haar glasvezelnetwerk uit in de
gemeente Waalre, waaronder de buitengebieden. Bovendien krijgen de
glasvezelaansluitingen door een unieke samenwerking met KPN keuze uit een groter
aanbod dienstaanbieders. KT Waalre onderstreept daarmee haar rol als open en
onafhankelijk netwerk.

In de afgelopen maanden hebben KT Waalre en KPN gesprekken gevoerd om samen te gaan werken. Hierbij is het uitgangspunt genomen dat KPN haar eigen portfolio en dat van een groot aantal andere dienstaanbieders beschikbaar maakt op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. Deze gesprekken zijn inmiddels succesvol afgerond; vandaag hebben KT Waalre en KPN een overeenkomst getekend. Hierdoor krijgen de bewoners en bedrijven nog meer keuze op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. KPN kan door de unieke samenwerking met KT Waalre haar diensten binnenkort ook voor de inwoners van Waalre op een toekomstvaste infrastructuur leveren.

Gelijktijdig presenteert KT Waalre de uitbreiding van haar glasvezelnetwerk. Nog dit jaar wordt gestart met de aanleg van glasvezel voor bewoners en bedrijven in de overgebleven gebieden binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. Jos van Best, directeur KT Waalre, licht toe: “De voorbereidingen van het netwerk zijn gestart en de bouw zal starten in het vierde kwartaal van dit jaar. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt.” Ook KPN verwacht in het vierde kwartaal 2019 haar diensten beschikbaar te kunnen stellen, op zowel het bestaande netwerk als de nieuw te bouwen netwerken. KPN zal de bewoners hier te zijner tijd persoonlijk over informeren.

Het glasvezelnetwerk van KT Waalre kan als uniek beschouwd worden in Nederland. Als een van de weinige netwerken is het volledig onafhankelijk en open voor iedere dienstaanbieder. Daarnaast streeft KT Waalre naar een volledig dekkend glasvezelnetwerk binnen de gemeente Waalre.

Jos van Best nieuwe directeur KT Waalre

Waalre, 30 augustus 2018
Per 1 oktober gaat de huidige directeur van netwerkbeheerder KT Waalre, Ad de Lepper, met pensioen. In de persoon van Jos van Best is een nieuwe directeur gevonden. Jos zal de uitrol van glasvezel in Waalre afronden en op zoek gaan naar nieuwe innovatieve diensten voor de inwoners van Waalre.

In de afgelopen jaren heeft KT Waalre een grote ontwikkeling ondergaan. Van traditioneel coax-kabelbedrijf uit 1985 is KT Waalre anno 2018 de exploitant van een glasvezel- en coaxnetwerk, waar meerdere dienstaanbieders op actief zijn. Een unieke situatie, die onder leiding van directeur Ad de Lepper zo’n zes jaar geleden is ingezet.

Terugblik

Zelf kijkt hij terug op een prachtige periode vol uitdagingen: “Binnen Nederland hebben we in Waalre een unieke situatie bereikt als het gaat om de diversiteit en openheid van ons telecomnetwerk. Dat is te danken aan de daadkracht van de KT Waalre-organisatie de afgelopen jaren.” Met het bereiken van de leeftijd van 67 jaar heeft Ad aangegeven met pensioen te gaan. “De uitrol van het glasvezelnetwerk bereikt binnenkort de laatste fase. Het is dan ook een goede tijd om juist nu het stokje over te dragen.”

Het bestuur van KT Waalre heeft in Jos van Best een waardige opvolger gevonden. Hij is al jaren actief binnen de telecomwereld en sinds 2003 betrokken bij de ontwikkeling van glasvezelnetwerken. Sinds 2013 is Jos betrokken bij Eindhoven Fiber eXchange (EFX) en kent daardoor de regionale telecommarkt goed. Iets waarvan de inwoners van Waalre de vruchten van plukken: “De werkelijke meerwaarde van het KT Waalre netwerk ligt hem in de innovatieve diensten. Niet alleen supersnel internet, maar ook diensten op de gebieden zorg, veiligheid en mobiliteit.”

Om de directieoverdracht goed te laten verlopen, heeft het bestuur Jos bereid gevonden om al in augustus te starten met zijn werkzaamheden.

Migratie van KT Waalre naar Ziggo

Tussen 19 februari en 19 maart a.s. wordt gefaseerd het leveren van radio en Tv-signaal via het kabelnetwerk van KT Waalre gemigreerd naar Ziggo. Per 1 maart a.s. vervalt daarom ook de inning van het abonnementsgeld (€17,40 via Brabant Water) door KT Waalre. Na deze migratie kan Ziggo een totaalpakket (Radio, Televisie, interactieve TV, Internet, Telefonie) over het kabelnet van KT Waalre leveren zoals in de rest van Nederland. KT Waalre gaat zich vanaf nu volledig richten op de aanleg/beheer en onderhoud van de netwerken.

Als het goed is heeft iedereen met een radio en TV abonnement bij KT Waalre een brief van Ziggo ontvangen en inmiddels een pakket keuze gemaakt voor het standaardpakket (€17,40 factuur via Ziggo) of voor een ander pakket (kosten afhankelijk van uw keuze). Vanaf 19 februari 2018 dienen alle opzeggingen inzake levering Radio en TV pakket gedaan te worden bij Ziggo. In de overgangssituatie zullen wij hierin nog ondersteuning verlenen.

De migratie is een technisch omzetting in het netwerk en kan mogelijk problemen met zich meebrengen. Een technisch team van Ziggo in Waalre zal dit begeleiden en waar nodig problemen oplossen. Bij storingen / problemen graag contact opnemen met www.ziggo.nl/klantenservice of telefonisch met Ziggo (0900) 1884. KT Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur op (040) 22 180 44.