STORING 30 juli 2020: Bijna heel Waalre zit zonder diensten.

Door een grote STROOMSTORING zit bijna heel Waalre zit zonder internetdiensten. De stroomstoring is veroorzaakt door onaangekondigd onderhoud van #Enexis en duurt tot vandaag (30 juli) 16.00 uur. Hierdoor heeft de technische ruimte van KT Waalre geen stroom. Er wordt alles gedaan om de storing eerder op te lossen.
Update 30/7/20: Rond 13:00 uur: noodstroom aangesloten. Rond 16:00 uur of na het onderhoud van Enexis zal er weer even een onderbreking zijn omdat dan weer omgeschakeld wordt naar de gewone stroomvoorziening.

Is KT Waalre een commercieel bedrijf?

Neen, KT Waalre is een organisatie ván Waalre en vóór Waalre. Het is een voor 100% zelfstandige Stichting zónder winstoogmerk. Zij kent geen durfinvesteerders of andere aandeelhouders. Inkomsten worden geïnvesteerd in het netwerk.

De uiteindelijke doelstelling van KT Waalre is om alle huishoudens aan te sluiten op het glasvezelnetwerk mits het bedrijfseconomisch haalbaar is. De missie van KT Waalre is: “Het bevorderen van de communicatie tussen en voor de inwoners van Waalre middels ‘open’ netwerken (glasvezel) voor alle diensten.” Op dit netwerk bieden zowel kleinere providers als ook Ziggo en KPN hun diensten aan.  Hiernaast staat KT Waalre voor het bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe diensten op het netwerk voor de inwoners van Waalre.

Welke andere aanbieders zijn er voor aanleg van glasvezelnetwerk in het buitengebied?

Er zijn geen andere aanbieders in het buitengebied van Waalre. Dit is bedrijfseconomisch niet aantrekkelijk voor hen.  KT Waalre is de enige aanbieder en heeft als doelstelling om alle percelen aan te sluiten op glasvezel. Uiteraard alleen als dit bedrijfseconomisch haalbaar is. Op dit netwerk bieden zowel kleinere providers als ook Ziggo en KPN hun diensten aan. Zie KT Waalre dienstenaanbieders.

Zou de aanleg van glasvezel niet goedkoper zijn als het gecombineerd zou worden met de vervanging van alle gas en waterleidingen?

Vraag compleet: Zouden de kosten niet veel lager zijn geweest als de aanleg van glasvezel zou zijn gecombineerd met de vervanging van alle gas en waterleidingen, zoals die nu in Duin en Ven plaats vindt, waardoor alles toch al open gelegd is?
Gelijktijdige aanleg met gas- en waterleiding mocht niet in overleg met de gemeente en andere betrokkenen.        

KT Waalre kan pas aan de slag zodra de gas- en waterleiding aanleg gereed is. Gelijktijdige aanleg leidt vaak tot meer storingen en kosten zijn vaak hoger.

Heeft u na 3 maanden nog geen contract met één van de providers die diensten op glasvezel aanbiedt afgesloten. Dan ontvangt u nog een extra factuur van €250,- incl. BTW. Waarom?

De 250 euro bijdrage is ontstaan in het verleden. Bij de verglazing van de eerste gebieden waren er slechts enkele aanbieders op het glasvezelnetwerk (geen Ziggo en KPN). Om bewoners toch de mogelijkheid te geven een glasvezelaansluiting te nemen zonder de verplichting om een dienst af te nemen, is een bijdrage gevraagd van 250 euro. Klanten die geen aansluiting namen konden naderhand nog een aansluiting nemen tegen een hogere vergoeding van 450 euro. In de loop van de tijd zijn Ziggo en KPN als providers op het glasvezelnetwerk beschikbaar gekomen en hebben diverse klanten hun aansluiting actief gemaakt. In fase 3 zien we nu dat inmiddels meer dan 96% van de bewoners een dienst afneemt van een provider via het glasvezelnetwerk en is er op dit moment niemand meer die een aansluiting aanvraagt en geen dienst afneemt via het glasvezelnetwerk.


Ook voor fase4a geldt een extra vergoeding als men wel een aansluiting neemt maar binnen 3 maanden nog geen diensten afneemt van een van de providers. Men ontvangt dan een extra factuur van €250,- incl. BTW. Om iedereen hetzelfde te behandelen is deze bijdrage van 250 euro toch opgenomen.

Welke kosten komen er nog bij de aansluiting van glasvezel?

In principe zijn er geen extra kosten, de aannemer werkt de glasvezel af in de meterkast of op de plek waar de huidige coax of KPN-kabel binnenkomt, soms in de huiskamer of soms elders. U kunt zelf kiezen.

Mocht u daar de glasvezel afgewerkt willen hebben dan kan dat zonder meerkosten mits de lengte vergelijkbaar is vanuit de weg t.o.v. de meterkast. Als de afwerking bijvoorbeeld dient plaats te vinden aan de achterzijde van uw woning, zijn er wel extra kosten aan verbonden omdat er meer kabel gelegd dient te worden. Aanpassingen in de woning zijn uiteraard voor eigen rekening en risico.