STORING 30 juli 2020: Bijna heel Waalre zit zonder diensten.

Door een grote STROOMSTORING zit bijna heel Waalre zit zonder internetdiensten. De stroomstoring is veroorzaakt door onaangekondigd onderhoud van #Enexis en duurt tot vandaag (30 juli) 16.00 uur. Hierdoor heeft de technische ruimte van KT Waalre geen stroom. Er wordt alles gedaan om de storing eerder op te lossen.
Update 30/7/20: Rond 13:00 uur: noodstroom aangesloten. Rond 16:00 uur of na het onderhoud van Enexis zal er weer even een onderbreking zijn omdat dan weer omgeschakeld wordt naar de gewone stroomvoorziening.

Vraag over de kosten van aanleg en de eigen bijdrage per aansluiting fase 4a

Het genoemde bedrag van € 6.000 euro incl. BTW (= € 4.960 euro ex BTW) is het gemiddelde van bouwkosten van alle woningen in fase 4a per woning bij een aansluitpercentage 70%. KT Waalre dient hierbij zelf € 4.500 incl. BTW per aansluiting te investeren, aanmerkelijk meer dan de investering per woning binnen de bebouwde kom voor fase 1 t/m 3. Ook landelijk gezien vragen Telecombedrijven in het buitengebied een eigen bijdrage variërend van € 1.750 tot € 3.000 incl. BTW, afhankelijk van de aanlegprijs. Voor fase 4a met de deelgebieden 1 t/m 7 geldt daarom een bijdrage van € 1.500 incl. BTW.  Wordt de 70% deelname niet gehaald dan worden de kosten uiteraard hoger per aansluiting. Hier leest u de bijdrage bij de verschillende deelname percentages. Als 95% of meer in de wijk meedoet daalt de eigen bijdrage maar liefst tot € 500,- (incl. BTW).


Het is goed met elkaar vast te stellen dat KT Waalre vanwege bedrijfseconomische redenen gedwongen is de aanleg van het glasvezelnetwerk gefaseerd uit te voeren. Gestart met Fase 0 (pilot) daarna Fase 1A en 1B, vervolgens 2A en 2B. Fase 3 zit in realisatie en is in het najaar gereed. Alles in een keer aanleggen was niet mogelijk.

Bij fase 1 t/m 3 is er geen bijdrage gevraagd voor aansluitingen. Waarom heeft KT Waalre er niet voor gekozen om iedereen in de kosten te laten delen?

Het is gebruikelijk dat voor de aanleg van glasvezel in buitengebieden (of bijzondere aansluitingen) een bijdrage wordt gevraagd. Ook landelijk gezien wordt voor aanleg in het buitengebied een bijdrage gevraagd afhankelijk van de aanlegprijs variërend van € 1.750 tot € 3.000 incl. BTW.

 In geval van fase 4a vraagt KT Waalre een bijdrage van € 1.500 euro incl. BTW, omdat de aanlegkosten gemiddeld € 6.000 euro incl. BTW bedragen (bij 70% bezetting). KT Waalre dient dan zelf € 4.500 incl. BTW te investeren, wat aanmerkelijk meer is dan de investering per woning binnen de bebouwde kom in fase 1 t/m 3. Een bewoner in het buitengebied krijgt in die zin al een veel “duurdere” aansluiting (ondanks zijn bijdrage van € 1.500 euro incl. BTW) dan een bewoner binnen de bebouwde kom!

Wij zien ons genoodzaakt om bedrijfseconomische redenen om een eigen bijdrage te vragen van € 1.500 euro incl. BTW. KT Waalre kan door ook bij te dragen in de aanlegkosten, ervoor zorgen dat er eenzelfde gemiddeld basisbedrag voor de aanleg per woning ontstaat zoals bij de uitrol van fase 1 t/m 3. De gemiddelde kosten bij de andere fasen waren fors lager en pasten bedrijfseconomisch wel.  En daardoor zijn de tarieven voor de providers uniform gebleven! Dit is noodzakelijk omdat grote partijen als KPN en Ziggo geen differentiatie in tarief per woonplaats of gebied kennen. Alle prijzen zijn landelijk gelijk! Een grotere bijdrage kan KT Waalre momenteel niet dragen vandaar een minimale bijdrage. Een bijdrage in dit type gebieden dat verglaasd dient te worden is normaal: andere partijen die aanbieden in de buitengebieden in NL vragen ook een bijdrage zoals Glasvezel Buitenaf (en die kunnen geen KPN en Ziggo bieden op hun netwerk).

Kan de prijs van 1500 euro naar beneden als de deelname hoger is dan 70% in het deelgebied?

Ja, dat is zeker mogelijk. Wordt de 70% deelname niet gehaald dan worden de kosten per aansluiting uiteraard hoger. In onderstaande tabel leest u de bijdrage bij de verschillende deelname percentages. Als 95% of meer in de wijk meedoet daalt de eigen bijdrage maar liefst tot € 500,- (incl. BTW).

  • 50 tot 55 % deelname € 2.250,- incl. BTW
  • 55 tot 60 % deelname € 2.025,- incl. BTW
  • 60 tot 65 % deelname € 1.825,- incl. BTW
  • 65 tot 70 % deelname € 1.650,- incl. BTW
  • 70 tot 75 % deelname € 1.500,- incl. BTW
  • 75 tot 80 % deelname € 1.350,- incl. BTW
  • 80 tot 85 % deelname € 1.175,- incl. BTW
  • 85 tot 90 % deelname € 975,- incl. BTW
  • 90 tot 95 % deelname € 750,- incl. BTW
  • 95 % of meer deelname € 500,- incl. BTW

Kan de eigen bijdrage ook in termijnen worden betaald?

Ja, de eigen bijdrage kan op verzoek ook in maandelijkse termijnen worden betaald. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van het uiteindelijke deelname percentage in de wijk. Voor een deelnameprijs van 1500 euro incl. BTW is het termijnbedrag 30 euro per maand voor een periode van 60 maanden. Als een hoger percentage is gehaald wordt het bedrag lager. Lees hier meer over de kosten bij de verschillende deelname percentages.

Stopt KT Waalre met COAX op korte termijn? M.a.w. worden we nu gedwongen tot glasvezel?

Neen, KT Waalre stopt niet op korte termijn met COAX en niemand wordt gedwongen om glasvezel af te nemen. Men kan gewoon gebruik blijven maken van het COAX netwerk. KT Waalre blijft verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het COAX netwerk, alleen nieuwe investeringen in het coax netwerk worden door KT Waalre niet meer gedaan. Het is op lange termijn onbetaalbaar om 2 netwerken te onderhouden. Het bestaande kabelnetwerk (COAX) zal op middellange / lange termijn alleen nog beschikbaar zijn voor het Radio-TV (RTV) signaal en niet meer voor nog sneller internet en andere diensten. Op termijn zal een keer een overstap nodig zijn van coax naar glasvezel.

De investering in glasvezel zorgt in ieder geval voor meerwaarde van uw woning!