Informatie fase 3

Update juli 2020:Activatie aansluitingen glasvezel laten langer op zich wachten

De glasvezelaansluiting ligt al binnen bij de meeste huizen in fase 3, helaas kunnen de providers nog niet aansluiten omdat er technisch nog wat zaken ontbreken zoals de stroomvoorziening voor de PoP. Dit hoofdverdeelstation, te vergelijken met een elektriciteitshuisje, is nieuw en staat in het plantsoen aan de Burgemeester Mollaan. Van hieruit gaan de glasvezelkabels de woonwijken in. Om diensten over het glasvezelnetwerk te leveren moet er stroom zijn. Naar verwachting is dit uiterlijk eind augustus gereed en dan wordt gestart met het activeren van de aansluitingen.

Inmiddels zijn ruim 75% van de aansluitingen in de huizen klaar. De BAM neemt contact op met de andere bewoners zodra de aansluiting binnen gerealiseerd zal worden.

In de Bouwvak (van 27 juli t/m 14 augustus) worden er geen werkzaamheden verricht.

Alle informatie omtrent de glasvezelaansluiting fase 3

In 2020 breidt KT Waalre haar glasvezelnetwerk verder uit in de gemeente Waalre. Nu zijn de wijk Voldijn en kleinere gebieden binnen de woonkern van Aalst aan de beurt. Het gaat hierbij om de aansluiting van circa 1250 woningen. Na een zorgvuldig selectieproces is BAM Infra Telecom als beste uit de bus gekomen. Zij gaan vanaf eind februari, in opdracht van netwerkbeheerder en -exploitant KT Waalre, aan de slag met het aanleggen van het glasvezelnetwerk. Klik op onderstaande aanlegkaart om in te zoomen.

Realisatie fase 3

Begin 2020 wordt er gestart met het ontwerp van het netwerk en de aanvraag van vergunningen. De realisatie van fase 3 loopt naar verwachting van januari t/m september. Vanaf eind februari gaan medewerkers van BAM Infra Telecom de wijken in om de installatie in de huizen voor te bereiden, de zogenaamde schouw. Zij komen uw toestemming vragen voor de aanleg van glasvezel en bepalen de aansluitplaats in uw woning (standaard meterkast of aan de binnenmuur voorzijde van de woning). Ook belangrijk om te weten: de schouwers van BAM Infra Telecom kunnen zich altijd legitimeren!

Aanleg glasvezel fase 3 in Aalst-Waalre

Het verloop van de aanleg in de wijk Voldijn en kleinere gebieden binnen de woonkern van Aalst. Uw woning ligt in fase 3 met circa 1250 aansluitingen. U wordt tijdig door de aannemer geïnformeerd over de start van de werkzaamheden.

Planning

  • Schouwen: februari – maart 2020
  • Aanleg netwerk: maart – september 2020
  • Huisaansluitingen: juni – oktober 2020
  • Activeren diensten: vanaf juni 2020 uitgesteld naar eind augustus/begin september

Kosten

De aansluiting van het glasvezelnetwerk is gratis als u:

  • Uw huidige diensten over het nieuwe glasnetwerk van KT Waalre kunt voortzetten met uw huidige provider.
  • Overstapt naar een andere provider op het glasvezelnetwerk van KT Waalre, deze order plaatst vóór 20 maart 2020 en minstens binnen drie maanden na de huisaansluiting de diensten afneemt.

Kosten worden pas in rekening gebracht als:

  • Er geen dienst wordt afgenomen over het glasvezelnetwerk van KT Waalre binnen drie maanden na aanleg, zal er €250,- in rekening gebracht worden door KT Waalre voor de aanlegkosten van de glasvezel.
  • Wenst u helemaal geen glasvezel, dan legt de aannemer de glasvezel op ‘rol’ tegen uw erfgrens. Op termijn is een glasvezelaansluiting te realiseren in overleg met KT Waalre. De aansluitkosten hiervoor kunnen op verzoek worden opgevraagd bij KT Waalre en bedragen minimaal €450,- (prijspeil 2020).

Informatiekrant & inschrijfformulier

Om bewoners optimaal te informeren zal er vóór de schouwing door BAM een informatiekrant met een inschrijfformulier worden verspreid. Hier treft u een digitale versie van de informatiekrant en hier het inschrijfformulier.

Aansluiting in de meterkast 

Een veel gestelde vraag is: Hoe ziet de aansluiting op glasvezel in fase 3 eruit in de meterkast? Hier treft u de verschillende meterkast situaties voor aansluitingen van de beschikbare providers in fase 3:

Informatiedag 10 januari 2020

Om bewoners goed te informeren organiseerde KT Waalre een informatiedag op 10 januari in ’t Hazzo met een middag- en een avondprogramma. De bijeenkomsten werden bezocht door circa 400 inwoners. Zowel KT Waalre als BAM Infra Telecom hielden een presentatie. Daarnaast werden de aanwezigen geïnformeerd door verschillende providers (KPN, Plinq, Solcon, Ziggo, Fiber, SNLR, Trined) over de glasvezeldiensten en mogelijkheden. Er was ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.

Hier treft u de presentatie van KT Waalre en de presentatie van BAM Infra Telecom als PDF. U kunt de bestanden bekijken door op de link te klikken. Om de presentaties te downloaden klikt u op de link en vervolgens met de rechtermuisknop op het document om het document op te slaan.

Een veelgestelde vraag was: Kan mijn huidige stereotoren worden aangesloten op het signaal van KPN als deze via de glasvezelaansluiting geactiveerd wordt? Lees hier het antwoord.