Nieuws

KT WAALRE INTRODUCEERT KPN EN ANDERE PROVIDERS
24 mei 2019
Nog dit jaar breidt KT Waalre haar glasvezelnetwerk uit in de gemeente Waalre, waaronder de buitengebieden. Bovendien krijgen de glasvezelaansluitingen door een unieke samenwerking met KPN keuze uit een groter aanbod dienstaanbieders. KT Waalre onderstreept daarmee haar rol als open en onafhankelijk netwerk.
In de afgelopen maanden hebben KT Waalre en KPN gesprekken gevoerd om samen te gaan werken. Hierbij is het uitgangspunt genomen dat KPN haar eigen portfolio en dat van een groot aantal andere dienstaanbieders beschikbaar maakt op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. Deze gesprekken zijn inmiddels succesvol afgerond; vandaag hebben KT Waalre en KPN een overeenkomst getekend. Hierdoor krijgen de bewoners en bedrijven nog meer keuze op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. KPN kan door de unieke samenwerking met KT Waalre haar diensten binnenkort ook voor de inwoners van Waalre op een toekomstvaste infrastructuur leveren.Gelijktijdig presenteert KT Waalre de uitbreiding van haar glasvezelnetwerk. Nog dit jaar wordt gestart met de aanleg van glasvezel voor bewoners en bedrijven in de overgebleven gebieden binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. Jos van Best, directeur KT Waalre, licht toe: “De voorbereidingen van het netwerk zijn gestart en de bouw zal starten in het vierde kwartaal van dit jaar. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt.” Ook KPN verwacht in het vierde kwartaal 2019 haar diensten beschikbaar te kunnen stellen, op zowel het bestaande netwerk als de nieuw te bouwen netwerken. KPN zal de bewoners hier te zijner tijd persoonlijk over informeren.Het glasvezelnetwerk van KT Waalre kan als uniek beschouwd worden in Nederland. Als een van de weinige netwerken is het volledig onafhankelijk en open voor iedere dienstaanbieder. Daarnaast streeft KT Waalre naar een volledig dekkend glasvezelnetwerk binnen de gemeente Waalre. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

NIEUWE DIRECTEUR VOOR KT WAALRE
30 augustus 2018

Per 1 oktober gaat de huidige directeur van netwerkbeheerder KT Waalre, Ad de Lepper, met pensioen. In de persoon van Jos van Best is een nieuwe directeur gevonden. Jos zal de uitrol van glasvezel in Waalre afronden en op zoek gaan naar nieuwe innovatieve diensten voor de inwoners van Waalre.

In de afgelopen jaren heeft KT Waalre een grote ontwikkeling ondergaan. Van traditioneel coax-kabelbedrijf uit 1985 is KT Waalre anno 2018 de exploitant van een glasvezel- en coaxnetwerk, waar meerdere dienstaanbieders op actief zijn. Een unieke situatie, die onder leiding van directeur Ad de Lepper zo’n zes jaar geleden is ingezet.

Zelf kijkt hij terug op een prachtige periode vol uitdagingen: “Binnen Nederland hebben we in Waalre een unieke situatie bereikt als het gaat om de diversiteit en openheid van ons telecomnetwerk. Dat is te danken aan de daadkracht van de KT Waalre-organisatie de afgelopen jaren.” Met het bereiken van de leeftijd van 67 jaar heeft Ad aangegeven met pensioen te gaan. “De uitrol van het glasvezelnetwerk bereikt binnenkort de laatste fase. Het is dan ook een goede tijd om juist nu het stokje over te dragen.”

Het bestuur van KT Waalre heeft in Jos van Best een waardige opvolger gevonden. Hij is al jaren actief binnen de telecomwereld en sinds 2003 betrokken bij de ontwikkeling van glasvezelnetwerken. Sinds 2013 is Jos betrokken bij Eindhoven Fiber eXchange (EFX) en kent daardoor de regionale telecommarkt goed. Iets waarvan de inwoners van Waalre de vruchten van plukken: “De werkelijke meerwaarde van het KT Waalre netwerk ligt hem in de innovatieve diensten. Niet alleen supersnel internet, maar ook diensten op de gebieden zorg, veiligheid en mobiliteit.”

Om de directieoverdracht goed te laten verlopen, heeft het bestuur Jos bereid gevonden om al in augustus te starten met zijn werkzaamheden. Jos is bereikbaar via jos@ktwaalre.nl

_____________________________________________________________________

AANLEG GLASVEZEL FASE 2B AFGEROND
30 mei 2018

In fase 2B heeft maar liefst ruim 75% gekozen voor aanleg glasvezel. Alle woningen die vooraf akkoord zijn gegaan met de voorwaarden rondom de aanleg van de glasvezelaansluiting zijn bezocht door aannemer Spie. Na de fysieke glasvezelaansluiting in de woningen kunnen de diensten worden geactiveerd door één van de dienstenleveranciers / providers. Heeft men reeds bestaande diensten via Ziggo dan kunnen deze zonder problemen worden overgezet op glasvezel. Gezien het grote aantal aanmeldingen is er op dit moment een levertijd voor de benodigde apparatuur. Alle aansluitingen van de ruim 1500 woningen zijn eind mei klaar en hiermee is fase 2B afgerond.

Bent u inmiddels wel aangesloten op glasvezel maar heeft u nog geen keuze gemaakt voor een serviceprovider? Na het moment van aansluiting heeft u tot 3 maanden de tijd voor het afsluiten van een contract met een provider. Sluit u geen contract af binnen 3 maanden, dan brengt KT Waalre conform afspraak na deze periode €250,- aansluitkosten in rekening.

De providers (Ziggo/Plinq/Solcon/Trined) nemen zelf contact met u op voor het maken van een afspraak. Op https://ktwaalre.nl/providers/ treft u de diensten van de providers aan en kunt u uw ideale pakket samenstellen. De basisdienst internet is altijd een onderdeel van een glasvezelabonnement. De diensten televisie en telefoon kunt u als aanvulling hierop kiezen. Ziggo is en blijft een leverancier van coax-diensten die ook via de glasvezel geleverd kunnen worden.

KT Waalre richt zich puur en alleen op technisch beheer van het kabelnetwerk en de verdere ontwikkeling van glasvezel. De providers zijn de klanten van KT Waalre, de inwoners van Waalre zijn op hun beurt klant bij één van de providers.

Heeft u nog vragen? KT Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur op (040) 22 180 44 of stuur een mail aan info@ktwaalre.nl

_____________________________________________________________________

MIGRATIE VAN KT WAALRE NAAR ZIGGO NA AANLOOPPROBLEMEN INMIDDELS AFGEROND
23 mei 2018

De migratie was een technische omzetting in het netwerk van KT Waalre naar Ziggo. Hiermee heeft Ziggo de levering van radio en Tv-signaal van KT Waalre overgenomen. De situatie in Waalre was technisch gezien een uitzondering waardoor er problemen ontstonden waar niet in voorzien was. Volgens planning zou de migratie in 7 stappen verlopen tussen medio februari en medio maart. De aanloop van het proces (stap 1) betrof circa 400 adressen (van de ruim 2800) en verliep helaas erg rommelig en gaf de nodige problemen op de aansluitadressen. Naast enkele technische oorzaken werd de problemen vooral veroorzaakt door administratieve fouten, onduidelijkheid bij de klanten en vooral door overbelasting en slechte bereikbaarheid van het Ziggo callcenter. Ondanks het feit dat Ziggo ruim 3,2 miljoen aansluitingen heeft in Nederland is dit migratieproces onderschat door zowel KT Waalre als door Ziggo. Aanvankelijk kwamen er veel klachten binnen (o.a. via Facebook) die direct door KT Waalre met Ziggo zijn besproken en zijn aangepakt. Vanaf dat moment is er opgeschakeld en zijn de processen waar nodig op orde gebracht. Een speciaal monteursteam is door Ziggo ingeschakeld en ook is een apart callcenter voor ondersteuning in Waalre ingezet. Na de aanloopproblemen (stap 1) en de acties die Ziggo met KT Waalre hierop heeft ondernomen, zijn er vanaf dat moment relatief weinig klachten  geweest. Inmiddels zijn alle ruim 2800 klanten overgezet en is het migratieproject afgerond.

Na de migratie kan Ziggo ook een totaalpakket (Radio, Televisie, interactieve TV, Internet, Telefonie) leveren zoals in de rest van Nederland. Op https://ktwaalre.nl/providers/  treft u de diensten van de providers aan en kunt u uw ideale pakket samenstellen. KT Waalre richt zich puur en alleen op technisch beheer van het kabelnetwerk en de verdere ontwikkeling van glasvezel. De providers zijn de klanten van KT Waalre, de inwoners van Waalre zijn op hun beurt klant bij één van de providers.

Bij vragen, storingen of problemen kunt u contact opnemen met uw provider. KT Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur op (040) 22 180 44 of via info@ktwaalre.nl

_____________________________________________________________________

MIGRATIE VAN KT WAALRE NAAR ZIGGO
Tussen 19 februari en 19 maart a.s. wordt gefaseerd het leveren van radio en Tv-signaal via het kabelnetwerk van KT Waalre gemigreerd naar Ziggo. Per 1 maart a.s. vervalt daarom ook de inning van het abonnementsgeld (€17,40 via Brabant Water) door KT Waalre. Na deze migratie kan Ziggo een totaalpakket (Radio, Televisie, interactieve TV, Internet, Telefonie) over het kabelnet van KT Waalre leveren zoals in de rest van Nederland. KT Waalre gaat zich vanaf nu volledig richten op de aanleg/beheer en onderhoud van de netwerken.

Als het goed is heeft iedereen met een radio en TV abonnement bij KT Waalre een brief van Ziggo ontvangen en inmiddels een pakket keuze gemaakt voor het standaardpakket (€17,40 factuur via Ziggo) of voor een ander pakket (kosten afhankelijk van uw keuze). Vanaf 19 februari 2018 dienen alle opzeggingen inzake levering Radio en TV pakket gedaan te worden bij Ziggo. In de overgangssituatie zullen wij hierin nog ondersteuning verlenen.

De migratie is een technisch omzetting in het netwerk en kan mogelijk problemen met zich meebrengen. Een technisch team van Ziggo in Waalre zal dit begeleiden en waar nodig problemen oplossen. Bij storingen / problemen graag contact opnemen met www.ziggo.nl/klantenservice of telefonisch met Ziggo (0900) 1884.

KT Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur op (040) 22 180 44.
______________________________________________________________________

STAND VAN ZAKEN ZIGGO / KT WAALRE
Vanaf 19 februari (tot 19 maart) 2018 neemt Ziggo alle klanten over van KT Waalre. Nieuwe klanten kunnen zich direct bij Ziggo melden.

KT Waalre stopt hiermee als dienstenleverancier en richt zich puur en alleen nog op technisch beheer van het kabelnetwerk en de verdere ontwikkeling van glasvezel. De providers waaronder Ziggo, zijn de klanten van KT Waalre.

Heeft u een vraag?
Kijk dan op deze website. Telefonisch zijn we van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur bereikbaar op (040) 2218044.

______________________________________________________________________

“AANLEG GLASVEZEL FASE 2B (Fiber To The Home) LOOPT VOORTVAREND”
“Aanleg glasvezel fase 2B loopt voortvarend” zegt Frank van Rooy,projectleider namens KT Waalre voor de aanleg van het netwerk. Sinds de start zijn al heel veel woningen bezocht door de schouwers van Spie en hebben we op dit moment een mooi aansluitpercentage als tussenbalans aan het het einde van het jaar. Mooi om te zien dat ook in Waalre de “uw aansluiting op de toekomst”leeft. Op dit moment wordt volop gegraven en gaat Spie starten met het maken van de huisaansluitingen half februari 2018. Vergeet vooral komende periode niet om een contract af te sluiten met een van de serviceproviders die waarschijnlijk met jullie contact hebben opgenomen.

______________________________________________________________________

KPN E-MAILADRES BEHOUDEN BIJ OVERSTAP?
Graag willen wij U informeren over de mogelijkheid voor klanten tot het behouden van hun KPN e-mail adres bij een overstap naar Solcon. Vanaf 24 november 2017 biedt KPN 12 maanden gratis E-mail Only aan, voor KPN klanten die overstappen naar Solcon.

Zo heeft de klant ruim de tijd om zijn familie/vrienden/kennissen te informeren over zijn nieuwe e-mailadres, of kan hij er voor kiezen om na 12 maanden de mailadressen van KPN te blijven gebruiken, weliswaar dan betaald.

Zie onder providers: Solcon       https://www.solcon.nl/kpnmail
______________________________________________________________________

ZIGGO GAAT VOLLEDIG PRODUCTAANBOD LEVEREN IN WAALRE

Ziggo Vodafone     +    LogoKTW

 KT Waalre is tot een akkoord met Ziggo gekomen over de voortzetting van de samenwerking. Binnen afzienbare tijd zal Ziggo, naast de huidige providers, het landelijke televisie-, internet- en telefonieaanbod ook in Waalre aanbieden via coax of via glasvezel komen deze coaxdiensten dan uw woning binnen. 

Tot nu toe levert Ziggo in Waalre tv-, internet- en telefonie-diensten, maar nog geen interactieve TV en Video on Demand diensten; ook worden nog niet de hoogste snelheden aangeboden, zoals in de rest van Nederland. Na een langdurig proces van onderhandelingen is het KT Waalre gelukt om tot een overeenstemming met Ziggo te komen en is vorige week het contract ondertekend. Dit nieuws wordt met open armen ontvangen. Binnenkort start de implementatie van de overeenkomst. Wanneer dit gereed is, zullen de inwoners van Waalre, net als de rest van Nederland, gebruik kunnen maken van alle diensten van Ziggo. Hierdoor zal ook de Ziggo mediabox, met mogelijkheden tot digitale televisie, beschikbaar worden.

Op het moment dat meer duidelijkheid is over de datum waarop de diensten beschikbaar komen, zullen wij daar over berichten.

______________________________________________________________________

KT WAALRE DENKT MEE OVER VEILIGHEID OUDEREN
Veiligheid voor ouderen is voor Kabeltelevisie Waalre (KT Waalre) een belangrijk thema. Wij werken er graag aan mee dat ouderen veilig thuis kunnen (blijven) wonen. Veiligheid wordt vergroot met onder meer een val/personenalarm, een bewegingssensor en een deurcontact. Deze zenden signalen naar een centrale die aan de internetverbinding van de klant is gekoppeld. KT Waalre is in gesprek met aanbieders die deze pakketten via het netwerk van KT Waalre gaan leveren.

Een val/personenalarm is een ketting of armband met een alarmknop erop. Als u bent gevallen, kunt u de hulpcentrale met één druk op de knop alarmeren. Een bewegingssensor is een goed alternatief voor een beveiligingscamera tegen inbrekers. En een deurcontact geeft een signaal aan de centrale als de deur opengaat terwijl dat niet de bedoeling is.

Wat vinden betrokkenen van veiligheid op afstand?

bas van der kolk

Bas van der Kolk van Altijd Thuis in Eindhoven is een van de partijen met wie KT Waalre in gesprek is. Bas: “Veiligheid op afstand moet altijd veiligheid op maat zijn. Want wat heeft een klant écht nodig? Het is belangrijk in een gesprek met de klant helder te krijgen waar de behoeften liggen. En het belangrijkste: dat de klant begrijpt waar je het over hebt. Dus: wij luisteren goed en kijken naar de omgeving waarin de klant woont en leeft. Pakketten stellen we naar wens samen. Wij bieden een personenalarm, een rookmelder, deuralarm en een bewegingssensor.”

hanneke balk

Hanneke Balk is wethouder in Waalre en gaat onder meer over de Wmo: “In Waalre gaat het om 400 tot 500 ouderen die veilig thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg en ondersteuning. En dat aantal ouderen neemt de komende jaren, gezien de vergrijzing, natuurlijk flink toe. Ouderen zijn vaak positief verbaasd over alle mogelijkheden die domotica via glasvezel biedt, op het gebied van zorg en veiligheid op afstand. De ontwikkelingen gaan enorm snel.Als gemeente hebben we een informerende taak als het over veiligheid gaat. Het daadwerkelijk realiseren blijft natuurlijk een taak van mensen zelf. Want veiligheid in huis begint vaak met simpele dingen: vloerkleedjes weghalen, voetenbankjes aan de kant en geen spullen op de trap laten liggen. Ik zeg altijd tegen ouderen: Toen u vroeger kleine kinderen had, lette u op veiligheid in huis. Kijk nu met diezelfde blik naar uw huis en woonomgeving.”

Maria van der Sar van Zelfstandig Waalre 2014

Maria van der Sar van de Seniorenraad Waalre: “Veilig wonen voor ouderen is vanzelfsprekend een belangrijk item voor de Seniorenraad. Wij merken dat ouderen wel aandacht besteden aan veilig wonen, maar ze nemen vaak pas maatregelen nadat ze gevallen zijn in huis. Wij zeggen: Bekijk je huis goed: hoe kun je het veiliger maken… Een kleedje in de kamer is niet slim, maar ouderen doen hun lievelingskleedje ook niet graag weg.”
Maria vindt het fantastisch dat Kabeltelevisie Waalre via haar netwerk veiligheid op afstand wil aanbieden. Maria: “Ik begrijp dat het nu nog gaat om basiszaken zoals een valalarm en bewegingssensor die signalen zenden naar een centrale. In de toekomst komt daar misschien zorg op afstand bij, zoals een verpleegster die checkt via de laptop of iemand z’n medicijnen heeft ingenomen. Wij denken als Seniorenraad graag mee.”
______________________________________________________________________