Nieuws

MIGRATIE VAN KT WAALRE NAAR ZIGGO
Tussen 19 februari en 19 maart a.s. wordt gefaseerd het leveren van radio en Tv-signaal via het kabelnetwerk van KT Waalre gemigreerd naar Ziggo. Per 1 maart a.s. vervalt daarom ook de inning van het abonnementsgeld (€17,40 via Brabant Water) door KT Waalre. Na deze migratie kan Ziggo een totaalpakket (Radio, Televisie, interactieve TV, Internet, Telefonie) over het kabelnet van KT Waalre leveren zoals in de rest van Nederland. KT Waalre gaat zich vanaf nu volledig richten op de aanleg/beheer en onderhoud van de netwerken.

Als het goed is heeft iedereen met een radio en TV abonnement bij KT Waalre een brief van Ziggo ontvangen en inmiddels een pakket keuze gemaakt voor het standaardpakket (€17,40 factuur via Ziggo) of voor een ander pakket (kosten afhankelijk van uw keuze). Vanaf 19 februari 2018 dienen alle opzeggingen inzake levering Radio en TV pakket gedaan te worden bij Ziggo. In de overgangssituatie zullen wij hierin nog ondersteuning verlenen.

De migratie is een technisch omzetting in het netwerk en kan mogelijk problemen met zich meebrengen. Een technisch team van Ziggo in Waalre zal dit begeleiden en waar nodig problemen oplossen. Bij storingen / problemen graag contact opnemen met www.ziggo.nl/klantenservice of telefonisch met Ziggo (0900) 1884.

KT Waalre is telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur op (040) 22 180 44.
______________________________________________________________________

STAND VAN ZAKEN ZIGGO / KT WAALRE
Vanaf 19 februari (tot 19 maart) 2018 neemt Ziggo alle klanten over van KT Waalre. Nieuwe klanten kunnen zich direct bij Ziggo melden.

KT Waalre stopt hiermee als dienstenleverancier en richt zich puur en alleen nog op technisch beheer van het kabelnetwerk en de verdere ontwikkeling van glasvezel. De providers waaronder Ziggo, zijn de klanten van KT Waalre.

Heeft u een vraag?
Kijk dan op deze website. Telefonisch zijn we van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 14.00 uur bereikbaar op (040) 2218044.

______________________________________________________________________

“AANLEG GLASVEZEL FASE 2B (Fiber To The Home) LOOPT VOORTVAREND”
“Aanleg glasvezel fase 2B loopt voortvarend” zegt Frank van Rooy,projectleider namens KT Waalre voor de aanleg van het netwerk. Sinds de start zijn al heel veel woningen bezocht door de schouwers van Spie en hebben we op dit moment een mooi aansluitpercentage als tussenbalans aan het het einde van het jaar. Mooi om te zien dat ook in Waalre de “uw aansluiting op de toekomst”leeft. Op dit moment wordt volop gegraven en gaat Spie starten met het maken van de huisaansluitingen half februari 2018. Vergeet vooral komende periode niet om een contract af te sluiten met een van de serviceproviders die waarschijnlijk met jullie contact hebben opgenomen.

______________________________________________________________________

KPN E-MAILADRES BEHOUDEN BIJ OVERSTAP?
Graag willen wij U informeren over de mogelijkheid voor klanten tot het behouden van hun KPN e-mail adres bij een overstap naar Solcon. Vanaf 24 november 2017 biedt KPN 12 maanden gratis E-mail Only aan, voor KPN klanten die overstappen naar Solcon.

Zo heeft de klant ruim de tijd om zijn familie/vrienden/kennissen te informeren over zijn nieuwe e-mailadres, of kan hij er voor kiezen om na 12 maanden de mailadressen van KPN te blijven gebruiken, weliswaar dan betaald.

Zie onder providers: Solcon       https://www.solcon.nl/kpnmail
______________________________________________________________________

ZIGGO GAAT VOLLEDIG PRODUCTAANBOD LEVEREN IN WAALRE

Ziggo Vodafone     +    LogoKTW

 KT Waalre is tot een akkoord met Ziggo gekomen over de voortzetting van de samenwerking. Binnen afzienbare tijd zal Ziggo, naast de huidige providers, het landelijke televisie-, internet- en telefonieaanbod ook in Waalre aanbieden via coax of via glasvezel komen deze coaxdiensten dan uw woning binnen. 

Tot nu toe levert Ziggo in Waalre tv-, internet- en telefonie-diensten, maar nog geen interactieve TV en Video on Demand diensten; ook worden nog niet de hoogste snelheden aangeboden, zoals in de rest van Nederland. Na een langdurig proces van onderhandelingen is het KT Waalre gelukt om tot een overeenstemming met Ziggo te komen en is vorige week het contract ondertekend. Dit nieuws wordt met open armen ontvangen. Binnenkort start de implementatie van de overeenkomst. Wanneer dit gereed is, zullen de inwoners van Waalre, net als de rest van Nederland, gebruik kunnen maken van alle diensten van Ziggo. Hierdoor zal ook de Ziggo mediabox, met mogelijkheden tot digitale televisie, beschikbaar worden.

Op het moment dat meer duidelijkheid is over de datum waarop de diensten beschikbaar komen, zullen wij daar over berichten.

______________________________________________________________________

KT WAALRE DENKT MEE OVER VEILIGHEID OUDEREN
Veiligheid voor ouderen is voor Kabeltelevisie Waalre (KT Waalre) een belangrijk thema. Wij werken er graag aan mee dat ouderen veilig thuis kunnen (blijven) wonen. Veiligheid wordt vergroot met onder meer een val/personenalarm, een bewegingssensor en een deurcontact. Deze zenden signalen naar een centrale die aan de internetverbinding van de klant is gekoppeld. KT Waalre is in gesprek met aanbieders die deze pakketten via het netwerk van KT Waalre gaan leveren.

Een val/personenalarm is een ketting of armband met een alarmknop erop. Als u bent gevallen, kunt u de hulpcentrale met één druk op de knop alarmeren. Een bewegingssensor is een goed alternatief voor een beveiligingscamera tegen inbrekers. En een deurcontact geeft een signaal aan de centrale als de deur opengaat terwijl dat niet de bedoeling is.

Wat vinden betrokkenen van veiligheid op afstand?

bas van der kolk

Bas van der Kolk van Altijd Thuis in Eindhoven is een van de partijen met wie KT Waalre in gesprek is. Bas: “Veiligheid op afstand moet altijd veiligheid op maat zijn. Want wat heeft een klant écht nodig? Het is belangrijk in een gesprek met de klant helder te krijgen waar de behoeften liggen. En het belangrijkste: dat de klant begrijpt waar je het over hebt. Dus: wij luisteren goed en kijken naar de omgeving waarin de klant woont en leeft. Pakketten stellen we naar wens samen. Wij bieden een personenalarm, een rookmelder, deuralarm en een bewegingssensor.”

hanneke balk

Hanneke Balk is wethouder in Waalre en gaat onder meer over de Wmo: “In Waalre gaat het om 400 tot 500 ouderen die veilig thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg en ondersteuning. En dat aantal ouderen neemt de komende jaren, gezien de vergrijzing, natuurlijk flink toe. Ouderen zijn vaak positief verbaasd over alle mogelijkheden die domotica via glasvezel biedt, op het gebied van zorg en veiligheid op afstand. De ontwikkelingen gaan enorm snel.Als gemeente hebben we een informerende taak als het over veiligheid gaat. Het daadwerkelijk realiseren blijft natuurlijk een taak van mensen zelf. Want veiligheid in huis begint vaak met simpele dingen: vloerkleedjes weghalen, voetenbankjes aan de kant en geen spullen op de trap laten liggen. Ik zeg altijd tegen ouderen: Toen u vroeger kleine kinderen had, lette u op veiligheid in huis. Kijk nu met diezelfde blik naar uw huis en woonomgeving.”

Maria van der Sar van Zelfstandig Waalre 2014

Maria van der Sar van de Seniorenraad Waalre: “Veilig wonen voor ouderen is vanzelfsprekend een belangrijk item voor de Seniorenraad. Wij merken dat ouderen wel aandacht besteden aan veilig wonen, maar ze nemen vaak pas maatregelen nadat ze gevallen zijn in huis. Wij zeggen: Bekijk je huis goed: hoe kun je het veiliger maken… Een kleedje in de kamer is niet slim, maar ouderen doen hun lievelingskleedje ook niet graag weg.”
Maria vindt het fantastisch dat Kabeltelevisie Waalre via haar netwerk veiligheid op afstand wil aanbieden. Maria: “Ik begrijp dat het nu nog gaat om basiszaken zoals een valalarm en bewegingssensor die signalen zenden naar een centrale. In de toekomst komt daar misschien zorg op afstand bij, zoals een verpleegster die checkt via de laptop of iemand z’n medicijnen heeft ingenomen. Wij denken als Seniorenraad graag mee.”
______________________________________________________________________