Nieuws

HARDNEKKIGE STORING GLASVEZEL T.H.V. ELSHOUTER / DEELSHOUTEN /…
2/6/20: Op dit moment is er een noodvoorziening getroffen en worden er morgen definitief nieuwe glasvezels geblazen. Hierdoor zullen een aantal woningen tijdelijk onderbroken worden.
3 juni 2020: Om 23:00 uur krijgen we de melding van Spitters dat de herstelwerkzaamheden zijn afgerond
Het ondergrondse punt ligt open maar is zo toch beschermd tegen de weersomstandigheden. Dit heeft geen invloed op het netwerk.5 juni 2020 tussen 08:00-16:00 gaat de 2de vezel gerepareerd worden. Hierdoor zullen in blokken van 4 enkele adressen gedurende anderhalf uur een onderbreking hebben, wij brengen de providers hiervan op de hoogte.

Het betreft de volgende adressen:

Elshouter 49 t/m 69 oneven

Elshouter 42 t/m 64 even

Dommelveld 2 t/m 12 even

De Rooij 2 t/m 14 even

De Rooij 1 t/m 15 oneven

Deelhouten 9 en 11

______________________________________________________________________
ONLANGS WERD EEN NIEUW HOOFDVERDEELSTATION (POP) GEPLAATST VOOR DE AANLEG VAN GLASVEZEL FASE 3
Het hoofdverdeelstation, in vakjargon PoP-station (Point of Presence) genoemd, is te vergelijken met een elektriciteitshuisje. Alle glasvezelkabels die bij mensen thuis in de meterkast zijn of worden aangelegd, komen uit in deze PoP, een soort wijkcentrale voor glasvezel. Om diensten over het glasvezelnetwerk te leveren moeten de providers apparatuur in de PoP plaatsen. Denk hierbij aan routers, server en switches, verdeeldozen als het ware, die een signaal op de glasvezelkabel zetten.
Woensdag 25 maart jl. werd de nieuwe PoP geplaatst in het plantsoen aan de Burgemeester Mollaan. Op de foto’s is te zien dat deze wijkcentrale kant en klaar door een kraan is neergezet op de groenstrook tussen het laatste appartementengebouw van ’t Laar en aanliggende huizen. Van hieruit gaan de glasvezelkabels de woonwijken in.

Oorspronkelijk zou hier een officieel moment aan worden gekoppeld door KT Waalre met de wethouder en alle betrokken partners, maar door de coronacrisis is dit afgelast. De aanleg van glasvezel fase 3 is in volle gang. BAM Infra Telecom werkt hier momenteel met 4 ploegen aan het glasvezelnetwerk. En natuurlijk werken ze helemaal volgens de RIVM-richtlijnen. Voor vragen of opmerkingen: fttx-bamson@bam.com of bel (0499) 496716.
_____________________________________________________________
CORONA RICHTLIJNEN STAAN OOK CENTRAAL BIJ DE AANLEG VAN GLASVEZEL FASE 3
De aanleg van glasvezel in de wijk Voldijn en kleinere gebieden binnen de woonkern van Aalst (fase 3) is in volle gang. De vlaggetjes in de tuinen geven aan dat hier medewerkers van BAM Infra Telecom bezig zijn met de aanleg van glasvezel of voorbereiding daarvan. BAM werkt hier momenteel met 4 ploegen aan het glasvezelnetwerk. En natuurlijk werken ze helemaal volgens de RIVM-richtlijnen.

BAM Infra Telecom heeft een corona-uitbraak team ingesteld om de preventieve maatregelen voor alle werkzaamheden en ploegen te coördineren. Dit team houdt de corona situatie voortdurend in de gaten en begeleidt leveranciers, onderaannemers en de eigen organisatie met betrekking tot de activiteiten bij het waarborgen van de dienstverlening.
Uiteraard is er ook begrip voor de bewoners die er bewust voor kiezen om op dit moment geen contact te hebben met buitenstaanders zoals de BAM-medewerkers. Het zijn bijzondere tijden maar er is altijd een oplossing, uiteraard in samenspraak met de mensen van BAM Infra Telecom. Voor vragen of opmerkingen: fttx-bamson@bam.com of bel (0499) 496716.
_____________________________________________________________
NIEUWSUPDATE OVER DE WERKZAAMHEDEN EN HET CORONAVIRUS
Vandaag 16 maart is onze aannemer Bam volgens planning gestart met de civiele werkzaamheden om ons nieuwe glasvezelnetwerk aan te leggen. De start gaat, met een kleine ploeg vooralsnog gewoon van start. De werknemers van Bam houden daarbij de richtlijnen aan van het RIVM. Zodra het niet meer verantwoord is om de werkzaamheden door te laten gaan, zullen we deze per direct stoppen!De geplande werkzaamheden houden in dat er minimaal tot geen contact is met bewoners. Het gaat met name om het boren van de tuin, waarna op later tijdstip de civiele ploeg de glasvezel tot aan de voorgevel kan aanleggen.
_____________________________________________________________
GROTE OPKOMST INFORMATIE BIJEENKOMSTEN OVER AANLEG GLASVEZEL FASE 3 IN WAALRE
Om bewoners goed te informeren, organiseerde KT Waalre een informatiedag op 10 januari in ’t Hazzo met een middag- en een avondprogramma. De bijeenkomsten werden bezocht door circa 400 inwoners. Zowel KT Waalre als BAM Infra Telecom hielden een presentatie . Daarnaast werden de aanwezigen geïnformeerd door verschillende providers (KPN, Plinq, Solcon, Ziggo, Fiber, SNLR, Trined) over de glasvezel diensten, mogelijkheden en kosten. Er was ruime gelegenheid tot het stellen van vragen.
Hier treft u de presentatie van KT Waalre en de presentatie van BAM Infra Telecom.

______________________________________________________________

KT WAALRE SELECTEERT BAM INFRA TELECOM VOOR VERDERE UITROL GLASVEZEL
In 2020 breidt KT Waalre haar glasvezelnetwerk verder uit in de gemeente Waalre. Na een zorgvuldig selectieproces is BAM Infra Telecom als beste uit de bus gekomen. Zij gaan in maart, in opdracht van netwerkbeheerder en -exploitant KT Waalre, aan de slag met het aanleggen van het glasvezelnetwerk.
In 2018 is de aanleg van glasvezel in het zuidelijke deel van Waalre-dorp afgerond. Het was een succes: 75% van de bewoners namen een abonnement af bij een van de aangesloten serviceproviders. Nu zijn de wijk Voldijn en kleinere gebieden binnen de woonkern van Aalst aan de beurt.
Over BAM Infra Telecom
BAM Infra Telecom is één van de grootste ontwikkelaars/bouwers van telecommunicatie-infrastructuren en heeft alle disciplines in huis om een totaaloplossing aan te bieden. BAM Infra Telecom bestaat uit experts die breed en innovatief denken.
______________________________________________________________
INFORMATIEBIJEENKOMSTEN AANLEG GLASVEZEL FASE 3 (WIJK DE VOLDIJN EN ENKELE KLEINERE GEBIEDEN BINNEN DE WOONKERN VAN AALST)
16 december 2019
In 2020 breidt KT Waalre haar glasvezelnetwerk verder uit in de gemeente Waalre. Nu zijn de wijk Voldijn en kleinere gebieden binnen de woonkern van Aalst aan de beurt. Het gaat hierbij om de aansluiting van circa 1250 woningen. Na een zorgvuldig selectieproces is BAM Infra Telecom als beste uit de bus gekomen. In opdracht van netwerkbeheerder en -exploitant KT Waalre gaat BAM Infra Telecom aan de slag met de aanleg van het glasvezelnetwerk. De uitrol van glasvezel fase 3 start met het ‘schouwen’ door de BAM Infra Telecom vanaf eind februari 2020. De eerste schop gaat begin maart de grond in, begin juni worden de eerste huisaansluitingen gemaakt. Naar verwachting is het project in de loop van september klaar. Gedurende het aanlegproces is de gedetailleerde planning en actuele informatie hier te vinden. 
Om bewoners goed te informeren organiseert KT Waalre een informatiedag op 10 januari in ’t Hazzo (Trolliuslaan 7, Waalre) met een middag- en een avondprogramma. Zowel KT Waalre als BAM Infra Telecom zullen tijdens de bijeenkomsten een presentatie geven. Daarnaast worden de aanwezigen geïnformeerd door providers over de glasvezel diensten en mogelijkheden. Mensen hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

  • Vrijdag 10 januari middagsessie vanaf 14:30 uur: inloop met koffie / thee 15:00 – 16:00 uur: start presentatie KT Waalre en BAM Infra Telecom 16:00 – 17:00 uur: informatiemarkt waar de providers zichzelf presenteren
  • Vrijdag 10 januari avondsessie vanaf 18:00 uur: inloop met koffie / thee 18:30 – 19:30 uur: start presentatie KT Waalre en BAM Infra Telecom 19:30 – 20:30 uur: informatiemarkt waar de providers zichzelf presenteren

Naast KT Waalre en BAM Infra Telecom zullen ook verschillende providers aanwezig zijn (o.a. KPN, Plinq, Solcon, SNLR, Trined) om informatie te verstrekken over de mogelijkheden die de aanleg van glasvezel met zich meebrengt. Uiteraard is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Hier kunt u meer lezen over de planning en de kosten.

______________________________________________________________

KT WAALRE INTRODUCEERT KPN EN ANDERE PROVIDERS
24 mei 2019
Nog dit jaar breidt KT Waalre haar glasvezelnetwerk uit in de gemeente Waalre, waaronder de buitengebieden. Bovendien krijgen de glasvezelaansluitingen door een unieke samenwerking met KPN keuze uit een groter aanbod dienstaanbieders. KT Waalre onderstreept daarmee haar rol als open en onafhankelijk netwerk.
In de afgelopen maanden hebben KT Waalre en KPN gesprekken gevoerd om samen te gaan werken. Hierbij is het uitgangspunt genomen dat KPN haar eigen portfolio en dat van een groot aantal andere dienstaanbieders beschikbaar maakt op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. Deze gesprekken zijn inmiddels succesvol afgerond; vandaag hebben KT Waalre en KPN een overeenkomst getekend. Hierdoor krijgen de bewoners en bedrijven nog meer keuze op het glasvezelnetwerk van KT Waalre. KPN kan door de unieke samenwerking met KT Waalre haar diensten binnenkort ook voor de inwoners van Waalre op een toekomstvaste infrastructuur leveren.Gelijktijdig presenteert KT Waalre de uitbreiding van haar glasvezelnetwerk. Nog dit jaar wordt gestart met de aanleg van glasvezel voor bewoners en bedrijven in de overgebleven gebieden binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. Jos van Best, directeur KT Waalre, licht toe: “De voorbereidingen van het netwerk zijn gestart en de bouw zal starten in het vierde kwartaal van dit jaar. De exacte datum wordt nog bekend gemaakt.” Ook KPN verwacht in het vierde kwartaal 2019 haar diensten beschikbaar te kunnen stellen, op zowel het bestaande netwerk als de nieuw te bouwen netwerken. KPN zal de bewoners hier te zijner tijd persoonlijk over informeren.Het glasvezelnetwerk van KT Waalre kan als uniek beschouwd worden in Nederland. Als een van de weinige netwerken is het volledig onafhankelijk en open voor iedere dienstaanbieder. Daarnaast streeft KT Waalre naar een volledig dekkend glasvezelnetwerk binnen de gemeente Waalre. ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

NIEUWE DIRECTEUR VOOR KT WAALRE
30 augustus 2018

Per 1 oktober gaat de huidige directeur van netwerkbeheerder KT Waalre, Ad de Lepper, met pensioen. In de persoon van Jos van Best is een nieuwe directeur gevonden. Jos zal de uitrol van glasvezel in Waalre afronden en op zoek gaan naar nieuwe innovatieve diensten voor de inwoners van Waalre.

In de afgelopen jaren heeft KT Waalre een grote ontwikkeling ondergaan. Van traditioneel coax-kabelbedrijf uit 1985 is KT Waalre anno 2018 de exploitant van een glasvezel- en coaxnetwerk, waar meerdere dienstaanbieders op actief zijn. Een unieke situatie, die onder leiding van directeur Ad de Lepper zo’n zes jaar geleden is ingezet.

Zelf kijkt hij terug op een prachtige periode vol uitdagingen: “Binnen Nederland hebben we in Waalre een unieke situatie bereikt als het gaat om de diversiteit en openheid van ons telecomnetwerk. Dat is te danken aan de daadkracht van de KT Waalre-organisatie de afgelopen jaren.” Met het bereiken van de leeftijd van 67 jaar heeft Ad aangegeven met pensioen te gaan. “De uitrol van het glasvezelnetwerk bereikt binnenkort de laatste fase. Het is dan ook een goede tijd om juist nu het stokje over te dragen.”

Het bestuur van KT Waalre heeft in Jos van Best een waardige opvolger gevonden. Hij is al jaren actief binnen de telecomwereld en sinds 2003 betrokken bij de ontwikkeling van glasvezelnetwerken. Sinds 2013 is Jos betrokken bij Eindhoven Fiber eXchange (EFX) en kent daardoor de regionale telecommarkt goed. Iets waarvan de inwoners van Waalre de vruchten van plukken: “De werkelijke meerwaarde van het KT Waalre netwerk ligt hem in de innovatieve diensten. Niet alleen supersnel internet, maar ook diensten op de gebieden zorg, veiligheid en mobiliteit.”

Om de directieoverdracht goed te laten verlopen, heeft het bestuur Jos bereid gevonden om al in augustus te starten met zijn werkzaamheden. Jos is bereikbaar via jos@ktwaalre.nl
______________________________________________________________________

ZIGGO GAAT VOLLEDIG PRODUCTAANBOD LEVEREN IN WAALRE

Ziggo Vodafone     +    LogoKTW

 KT Waalre is tot een akkoord met Ziggo gekomen over de voortzetting van de samenwerking. Binnen afzienbare tijd zal Ziggo, naast de huidige providers, het landelijke televisie-, internet- en telefonieaanbod ook in Waalre aanbieden via coax of via glasvezel komen deze coaxdiensten dan uw woning binnen. 

Tot nu toe levert Ziggo in Waalre tv-, internet- en telefonie-diensten, maar nog geen interactieve TV en Video on Demand diensten; ook worden nog niet de hoogste snelheden aangeboden, zoals in de rest van Nederland. Na een langdurig proces van onderhandelingen is het KT Waalre gelukt om tot een overeenstemming met Ziggo te komen en is vorige week het contract ondertekend. Dit nieuws wordt met open armen ontvangen. Binnenkort start de implementatie van de overeenkomst. Wanneer dit gereed is, zullen de inwoners van Waalre, net als de rest van Nederland, gebruik kunnen maken van alle diensten van Ziggo. Hierdoor zal ook de Ziggo mediabox, met mogelijkheden tot digitale televisie, beschikbaar worden.

______________________________________________________________________

KT WAALRE DENKT MEE OVER VEILIGHEID OUDEREN
Veiligheid voor ouderen is voor Kabeltelevisie Waalre (KT Waalre) een belangrijk thema. Wij werken er graag aan mee dat ouderen veilig thuis kunnen (blijven) wonen. Veiligheid wordt vergroot met onder meer een val/personenalarm, een bewegingssensor en een deurcontact. Deze zenden signalen naar een centrale die aan de internetverbinding van de klant is gekoppeld. KT Waalre is in gesprek met aanbieders die deze pakketten via het netwerk van KT Waalre gaan leveren.

Een val/personenalarm is een ketting of armband met een alarmknop erop. Als u bent gevallen, kunt u de hulpcentrale met één druk op de knop alarmeren. Een bewegingssensor is een goed alternatief voor een beveiligingscamera tegen inbrekers. En een deurcontact geeft een signaal aan de centrale als de deur opengaat terwijl dat niet de bedoeling is.

Wat vinden betrokkenen van veiligheid op afstand?

bas van der kolk

Bas van der Kolk van Altijd Thuis in Eindhoven is een van de partijen met wie KT Waalre in gesprek is. Bas: “Veiligheid op afstand moet altijd veiligheid op maat zijn. Want wat heeft een klant écht nodig? Het is belangrijk in een gesprek met de klant helder te krijgen waar de behoeften liggen. En het belangrijkste: dat de klant begrijpt waar je het over hebt. Dus: wij luisteren goed en kijken naar de omgeving waarin de klant woont en leeft. Pakketten stellen we naar wens samen. Wij bieden een personenalarm, een rookmelder, deuralarm en een bewegingssensor.”

hanneke balk

Hanneke Balk is wethouder in Waalre en gaat onder meer over de Wmo: “In Waalre gaat het om 400 tot 500 ouderen die veilig thuis kunnen blijven wonen met de juiste zorg en ondersteuning. En dat aantal ouderen neemt de komende jaren, gezien de vergrijzing, natuurlijk flink toe. Ouderen zijn vaak positief verbaasd over alle mogelijkheden die domotica via glasvezel biedt, op het gebied van zorg en veiligheid op afstand. De ontwikkelingen gaan enorm snel.Als gemeente hebben we een informerende taak als het over veiligheid gaat. Het daadwerkelijk realiseren blijft natuurlijk een taak van mensen zelf. Want veiligheid in huis begint vaak met simpele dingen: vloerkleedjes weghalen, voetenbankjes aan de kant en geen spullen op de trap laten liggen. Ik zeg altijd tegen ouderen: Toen u vroeger kleine kinderen had, lette u op veiligheid in huis. Kijk nu met diezelfde blik naar uw huis en woonomgeving.”

Maria van der Sar van Zelfstandig Waalre 2014

Maria van der Sar van de Seniorenraad Waalre: “Veilig wonen voor ouderen is vanzelfsprekend een belangrijk item voor de Seniorenraad. Wij merken dat ouderen wel aandacht besteden aan veilig wonen, maar ze nemen vaak pas maatregelen nadat ze gevallen zijn in huis. Wij zeggen: Bekijk je huis goed: hoe kun je het veiliger maken… Een kleedje in de kamer is niet slim, maar ouderen doen hun lievelingskleedje ook niet graag weg.”
Maria vindt het fantastisch dat Kabeltelevisie Waalre via haar netwerk veiligheid op afstand wil aanbieden. Maria: “Ik begrijp dat het nu nog gaat om basiszaken zoals een valalarm en bewegingssensor die signalen zenden naar een centrale. In de toekomst komt daar misschien zorg op afstand bij, zoals een verpleegster die checkt via de laptop of iemand z’n medicijnen heeft ingenomen. Wij denken als Seniorenraad graag mee.”