Disclaimer/Privacy

© Copyright KTW B.V. 1986-2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (www.ktwaalre.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij KTW B.V. (lees: KT Waalre) of zijn gelicenceerd aan KT Waalre.

Alle rechten op informatie zoals tekst en foto’s, die u op deze site van KT Waalre (www.ktwaalre.nl) aantreft berusten bij KT Waalre. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door KT Waalre.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright KT Waalre”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

KT Waalre voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.

Privacy policy KT Waalre
Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, leest u op deze pagina. De door u achtergelaten of geplaatste informatie op deze website wordt zorgvuldig verwerkt, waarbij uw privacy zoveel mogelijk wordt beschermd. KT Waalre hanteert hierbij een strikt beleid conform Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerking persoonsgegevens
Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden mits het een opdracht c.q. aanvraag betreft waar KT Waalre  een externe partner voor in moeten schakelen. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden slechts voor de volgende doeleinden verwerkt:

  • Contactformulier: uw gegevens worden automatisch per e-mail naar ons verstuurd. De gegevens worden niet opgeslagen. Na definitieve afhandeling van uw e-mailbericht c.q. aanvraag, wordt het e-mailbericht verwijderd.
  • Nieuwsbrief: uw gegevens worden gebruikt voor het toezenden van een mailing/nieuwsbrief. Iedere mailing in deze bevat een uitschrijflink (opt-out).

Alle doeleinden hebben als doel u te informeren en te ondersteunen. De inhoud heeft betrekking op activiteiten van en ontwikkelingen binnen KT Waalre. Verder van belang:

  • Onze website kan hyperlinks bevatten naar pagina’s die buiten onze eigen website vallen. KT Waalre is niet verantwoordelijk voor het beleid van deze externe sites.
  • Providers of partners van KT Waalre kunnen cookies toepassen om de kwaliteit van hun advertentie campagnes te verbeteren.
  • Het downloaden vanaf deze site is op eigen risico. Schade ontstaan door het gebruiken, downloaden, inbellen en/of installeren kan niet op ons worden verhaald.

Wijzigen persoonsgegevens
U kunt de gegevens die wij over u hebben vastgelegd per e-mail (info@ktwaalre.nl) bij ons opvragen en laten aanpassen. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Wijziging privacy beleid
Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.