Copyright/Disclaimer

© Copyright Kabeltelevisie Waalre BV 1986-2018. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc.) die u op deze site (www.ktwaalre.nl en alle onderliggende pagina’s) aantreft bij Kabeltelevisie Waalre BV (KT Waalre) of zijn gelicenceerd aan KT Waalre.

Alle rechten op informatie zoals tekst en foto’s, die u op deze site van Kabeltelevisie Waalre BV (www.ktwaalre.nl) aantreft berusten bij KT Waalre. Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door KT Waalre.

Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een harddisk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright KT Waalre”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.

KT Waalre voert het beheer over de pagina’s op deze website. Het linken en verwijzen naar de pagina’s op deze website is toegestaan. De webmaster stelt het op prijs hiervan in kennis te worden gesteld.