Hoe kunnen wij u helpen?

Bij fase 1 t/m 3 is er geen bijdrage gevraagd voor aansluitingen. Waarom heeft KT Waalre er niet voor gekozen om iedereen in de kosten te laten delen?

Het is gebruikelijk dat voor de aanleg van glasvezel in buitengebieden (of bijzondere aansluitingen) een bijdrage wordt gevraagd. Ook landelijk gezien wordt voor aanleg in het buitengebied een bijdrage gevraagd afhankelijk van de aanlegprijs variërend van € 1.750 tot € 3.000 incl. BTW.

 In geval van fase 4a vraagt KT Waalre een bijdrage van € 1.500 euro incl. BTW, omdat de aanlegkosten gemiddeld € 6.000 euro incl. BTW bedragen (bij 70% bezetting). KT Waalre dient dan zelf € 4.500 incl. BTW te investeren, wat aanmerkelijk meer is dan de investering per woning binnen de bebouwde kom in fase 1 t/m 3. Een bewoner in het buitengebied krijgt in die zin al een veel “duurdere” aansluiting (ondanks zijn bijdrage van € 1.500 euro incl. BTW) dan een bewoner binnen de bebouwde kom!

Wij zien ons genoodzaakt om bedrijfseconomische redenen om een eigen bijdrage te vragen van € 1.500 euro incl. BTW. KT Waalre kan door ook bij te dragen in de aanlegkosten, ervoor zorgen dat er eenzelfde gemiddeld basisbedrag voor de aanleg per woning ontstaat zoals bij de uitrol van fase 1 t/m 3. De gemiddelde kosten bij de andere fasen waren fors lager en pasten bedrijfseconomisch wel.  En daardoor zijn de tarieven voor de providers uniform gebleven! Dit is noodzakelijk omdat grote partijen als KPN en Ziggo geen differentiatie in tarief per woonplaats of gebied kennen. Alle prijzen zijn landelijk gelijk! Een grotere bijdrage kan KT Waalre momenteel niet dragen vandaar een minimale bijdrage. Een bijdrage in dit type gebieden dat verglaasd dient te worden is normaal: andere partijen die aanbieden in de buitengebieden in NL vragen ook een bijdrage zoals Glasvezel Buitenaf (en die kunnen geen KPN en Ziggo bieden op hun netwerk).

Terug naar overzicht

Postcode Check

Vul hieronder uw gegevens in en doe direct een postcode check: